top of page

Onderwijs aan ernstig meervoudig beperkte kinderen


Geachte Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Graag willen wij uw aandacht vragen voor het onderwijs aan, en de ontwikkelingsmogelijkheden voor, ernstig meervoudig beperkte kinderen.

Combinatie van beperkingen

Ernstig meervoudig beperkte kinderen zijn kinderen die een combinatie van een verstandelijke en functionele beperking hebben, waardoor er al op zeer jonge leeftijd een stapeling is op gebied van zorg- en ondersteuningsvragen.

Door de complexe combinatie van deze beperkingen is voor het functioneren van deze kinderen, kwalitatief goede en passende zorg en ondersteuning gedurende de hele dag noodzakelijk.

Dankzij deze zorg zijn de ernstig meervoudig beperkte kinderen in staat om ergens aan deel te nemen.

Naast al hun beperkingen hebben ernstig meervoudig beperkte kinderen ontwikkelingsmogelijkheden en unieke persoonlijke kwaliteiten.

Leerplichtontheffing

Ondanks hun ontwikkelingsmogelijkheden volgen ernstig meervoudig beperkte kinderen echter sporadisch (speciaal) onderwijs.

De meeste kinderen krijgen een leerplichtontheffing. Als er een leerplichtontheffing is, krijgen deze kinderen geen aanbod vanuit het onderwijs.

Door de leerplichtontheffing kunnen zij terecht op een:

  • Kinderdienstencentrum (KDC) of een Orthopedagogisch Dienstencentrum (ODC)

  • Kleinschalig door PGB gefinancierd initiatief

  • Een Samen naar School klas

of ze komen thuis te zitten omdat bovenstaand aanbod niet in de regio beschikbaar is.

VN-verdrag

Het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap stelt onder andere dat:

  • Ieder mens het recht heeft op ontwikkeling en ieder mens zich kan ontwikkelen. Ieder kind heeft mogelijkheden om te leren, om zich te ontwikkelen in relatie met de mensen om hem of haar heen.

  • Ieder kind kan en mag leren op zijn of haar eigen manier naar zijn of haar vermogen (24/7).

Het is aan ons volwassenen om voor hen de voorwaarden hiervoor te scheppen.

Het aanvragen van een leerplichtontheffing betekent niet dat ouders willen afzien van het recht op onderwijs voor hun ernstig meervoudig beperkte kind.

Zolang de onderwijsvoorzieningen onder de hoede van het Ministerie van OCW niet inclusief zijn is de leerplichtontheffing noodzakelijk om toegang tot de zorginstellingen te krijgen.

Wij zijn van mening dat ook als kinderen buiten het onderwijssysteem vallen zij hun recht op onderwijs dienen te behouden.

Het denken vanuit leerrechten vraagt een naadloze samenwerking tussen zorg en onderwijs waarbij de mogelijkheden van het kind het uitgangspunt zijn, en niet de regels en financiering van de zorg en het onderwijs.

Uitdovende interesse

Ouders en betrokken professionals ervaren dat als ernstig meervoudig beperkte kinderen niet voldoende worden uitgedaagd in hun ontwikkeling, hun natuurlijke interesse uitdooft. Zij gaan zich vervelen en worden soms somber, in zichzelf gekeerd of negatief. Net zoals dat gebeurt bij alle andere kinderen en volwassenen. Niet alleen doet dit deze kinderen tekort, maar dit vormt ook een zware belasting voor hun ouders, andere naasten en alle betrokken zorgverleners om het kind heen.

Lokale en landelijke aandacht

Inmiddels staan we reeds drie jaar lang op de bres voor deze kinderen en vragen we lokaal en landelijk aandacht voor dit onderwerp.

Lokaal ontstaan er her en der mooie initiatieven doordat betrokken, bevlogen ouders en/of professionals/instellingen welwillende partijen zoals Samenwerkingsverbanden aan de tafel krijgen.

Enkele lokale voorbeelden zijn:

Estinea waar Onderwijs naar de zorginstelling komt (https://www.gelderlander.nl/achterhoek/ernstig-gehandicapt-kind-in-nijmegen-krijgt-geen-onderwijs-in-achterhoek-wel~a56f9836/ ) doordat de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs hun verantwoordelijkheid hebben genomen.

En in Heerhugowaard waar het de Samen naar School klas "Kanz" is gelukt financiering van het samenwerkingsverband te krijgen (https://www.nsgk.nl/actueel/nieuws/bericht/?bericht=200) .

In andere regio’s lukt het, ondanks die betrokken en bevlogen ouders en professionals niet om een initiatief op poten te krijgen.

Oproep

Daarom doen wij een expliciet beroep op u om vanuit de Tweede Kamer een beroep te doen op de ministers Arie Slob en Hugo de Jonge om voorwaardelijke wet- en regelgeving op te stellen.

Zodat het in heel Nederland mogelijk is om onderwijs voor ieder ernstig meervoudig beperkt kind te kunnen organiseren.

Als u de handschoen oppakt, zijn wij als briefschrijvers van harte bereid om de diverse soorten deskundigheid ter beschikking te stellen om actief mee te denken en aan mee te werken.

Met vriendelijke groet,

Erika van de Bilt en Lot de Swart

Mede namens:

1. Ouders van Ernstig meervoudig beperkt kind:

Alies Kap Haaksma, Odet Stabel, Fenna Fenger, Lianne Hiddink

D. Flenterie, Bianca Klump, Marco Klump, P. Flenterie, Eva Onink, P.Knoop,

Roelof Veenbaas, Marcel Kolder, Mariska Sloos, Femke Hehemann, Carola van Santen,

Anneloes Wouda, Andrea de Vries, Christiaan Kwint, Serpil Eskici, Linda Veenstra,

Klaartje van Schijndel, Manny Kruithof-Nieman, Suzanne Nijveld, Yvonne van de Leemput,

Hilde Elzerman, Annemiek Ambragts, Linda Heuker, Alja van Maanen-Bezemer, Laura Bles-Tomme, Mariette Coops, Wilfred van Leonen, Leonneke Martens, Marloes Egberts, Gregory Zautsen, Ron Bleser, Maya van de Waal, Paula van der Laan, Martine van Eeuwijk, Yolanda van Boven, Ron Edes,

Marcella van Herk-Lipman, Willemijn Swart-Smeets, Linde Ensing, Sonja Bergsma, Kartika Boot, Barbara Cassenaar, Monique Post Jansen, Linda Blok-Pathuis, Denise Gertsen-Peter, Fenny Ensing,

Marga van de Schalk, Ilonka Zuiderwijk-Manshanden, Marc van Gemert, Martine Meijers, Cornelia Dickhoff, Iris de Pieris, Dirk Olivier, Aukje-Tjitske Dieleman, Gerrit Kwintenberg, Michel en Matty de Jager, Anny Swelsen, Iris Martina, Marina en John Oud, Yolanda van Boven, Sanne Muijs-van de Bosch, Chistine van den Brink, Violeta Giurgi, Robert Koekenberg, Wieteke Kleinhans, Susanna de Wit, Familie van den Broek, Chantal Sanders-Schilder, Co Thenu, Ummi Tan, Linda Halbesma, Hilde Boorsma, Diane Heemstra-Hofman, Brigit Hamaekers, Louise Wagenvoort van der Stelt, Patricia Hoogenboezem, Denise Gertsen-Peters, Carien van Rappard, Anke Vledder, Carolien Groenenboom-Reinders, Petra Chabas-Roelofs, Wiljo en Gea de Ruiter, Ilonka Nieuwenhuis, Stephanie van Witzenburg, Ivo van Witzenburg, Ronald Verbeek, Marlis Wanders, Erika Coumans, Tequinna Green, Ruurd Walinga, Kirsten Cornelissen, Fenny Ensing, Joop Konsten, Annemiek Blank, Astrid van Loggem, Familie Wouterson, Lize Kooistra, familie van Driesten, Astrid van Loggem, Kim Rabbie

2.Zorginstellingen:

Estinea: Beatrijs van Riessen en Lot de Swart

Philadelphia: Han van Esch en Anna Maria Flier

Ons Tweede Thuis: Mirjam Wouda, Elize Middelhoven

Prisma: Jac de Bruijn

Expertise centrum EMB sHeeren Loo Zorggroep:Petra Poppes en Suzanne Jansen

Visio: Marieke Panneman, Sigrid de Jonge, Wilma de Rake

Zozijn: Peter Vriesema, Annette Koenders

Kindercentrum de Timp: Linda Scholten

De Blauwe Vogel: Eva van Dalen en Harriet Schoenmakers

Kinderrevalidatie: Nicole van den Dries-Luitwieler (ook ouder van kind met EMB)

Kompas: Peter Janssen, Marloes Krijnen, Anita Kippersluis, Olke Elferink, Fleur Pascha, Iris van Sambeek, MH van Grinsven, Anne van den Broek, Linda Holleboom, Eva van Mulken.

Luchtballon: Eline Felet, Sandra Meijer, Esther Kuijper, Dian van de Steeg, Kim Rutgers, Hanneke Zee, Lisanne Reinhoudt, Monique Dibbelink, D.Dinjers, Julie Cornelissen

Elver: Irma Harmelink

De Lichtenvoorde: Hans Poortier

Hartekamp Groep: Jan Bauer en Marian Stet

De Driestroom; Esther Nelissen

Siza: Julianne Meijers

3. Platform voor gezinnen met een zorgintensief kind

Stichting Lotje&co: Silvie Warmerdam

4. Universiteiten:

Rijksuniversiteit Groningen: Annette van der Putten

Vrije Universiteit van Amsterdam: Carlo Schuengel, E van Wingerden-Fontein,Jacqueline van Tuyll van Serooskerken, Hanna Blom-Yoo (ook ouder van kind met EMB), Agnes Willemen, Clasien de Schipper

Universiteit Tilburg:Petri Embregts, Nienke Peters-Scheffer

Research Centre EMB: Jorien Luijkx, Leontien Bossink, Leentje van Alphen

Radboud Universiteit: Hans van Balkom, Matthijs Vervloed, Judith Stoep

5. Onderwijs:

Heliomare Onderwijs: Jan Welmers, Marielle Kuijpers, Karin Schulinck, Rosa Kroes, Hans Smeele

Maartenschool: Gillis Geschiere

Samen naar School klassen: Marieke Kwint – Bol, Marjon de Vries

Samen naar School St. Bijzonder; Alies Kap-Haaksma

Steunpunt Onderwijs:Jose Smits

Expertisecentrum Samen naar School i.o.: Joke Visser

De Onderwijsspecialisten; Wim Ludeke

Samenwerkingsverband Oostachterhoek:Ab Kreunen

Onderwijsgroep Punt Speciaal;Anne Verhees

SWV Slinge-Berkel: Ton Edelbroek

De Parel: Esther Stutterheim

SWV Passend Onderwijs IJmond: Peter Truijens

SWV -PPO Noord Kennemerland; Astrid Ottenheym

SWV Voortgezet Onderwijs Midden Kennemerland; Zeger van Hoffen

Klas op Wielen: Roeland Vollaard

Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs; Wim Ludeke

Visio Onderwijs; Marian Officier

6. Belangenverenigingen

VGN: Frank Bluiminck, Maartje van der Rijt, Willemijn Verhave

BOSK: Martijn Klem

Ouders&Onderwijs: Peter Hulsen

Ieder(in): Illya Soffer

7. Orthopedagogen:

Karin De Geeter,

Mia Nijland (QoL);

Ulla Wolters

Rosanne Wiegmans

Stella Heman

8. Adviseur demenszien.nu

Luc Pluijmen

9. ISAAC-NF

Leonieke Wiertz,

omdat communicatie een recht is voor iedereen en passend onderwijs niets is zonder (passende) ondersteunde communicatie.

10. Goed Doel

NSGK: Henk-Willem Laan

11. Medici

Kinderarts UMCG: Jan Peter Rake

GZ psycholoog Annemiek Grijpma

NVO/GZ psycholoog Jannes de Vries

12. Emma Thuis Team (kinderpalliatief thuisteam AMC)

Annette Groenenberg

13. Gemeenten:

Heemskerk; wethouder onderwijs A. Schoorl en wethouder zorg C. Beentjes

Beverwijk; wethouder onderwijs H. Erol

Velsen; wethouder onderwijs, jeugdbeleid en volksgezondheid mw. Ir. A.V. Baerveldt

Stadsbelang Utrecht; Bertina Slager

14. Vertegenwoordiger patientbelang:

Helga Dulfer

15.Leer Mij

Renske Mutsaers

16. Relaxed Coaching

Debbie Vink

17. Zorgverleners:

Dhr. en Mevr. Kooyman

Marie-Louise Ida Francina Salet

Kitty Scheer

Susan Wessel

Kelly Slootjes

Sandra Koster

AnneMarie Beers-de Mare

18. Stichting Milo:

Arjen Beekman, Margje van der Schuit en Stijn Deckers

19. Vilans (Kenniscentrum voor langdurige zorg)

Beleidsadviseur Tamara Streng

20. Nederlands Rett Syndroom Vereniging

Ad Linssen, Marielle van den Berg en Lilian ter Doest


Uitgelichte berichten
Kom later terug
Gepubliceerde posts zullen hier worden weergegeven.
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page